EURO: Lich kritizoval bývalé vedení DPP, sám podepisoval smlouvy v rozporu s předpisy.

Projekt: Media

Zpět na projekty
 
13.09.2012

 

Aktualizace 8.10.2012

Iniciativa Vaše svoboda obdržela kopii „smlouvy“ o poskytování právních služeb, kterou Lich podle všeho dopodepsal Václavu Láskovi, aby tak alespoň trochu zlegalizovali Láskovo nezákonné řádění na DPP. Smlouva je pro DPP velmi nevyvážená, navíc špatně podepsaná (Lich nemohl jménem podniku podepisovat samostatně), uzavřená bez výběrového řízení, na dobu neurčitou, s hodinovou sazbou 3.000,- Kč za hodinu. Pro pana Lásku dobrý obchod. Naštěstí si nezvládl zajistit ani platný podpis. Jako právník zpracovávající audit DPP by mohl vědět alespoň to, jak se na DPP podepisuje (tj. alespoň dvě osoby za DPP).

Celý text nestandardní smlouvy zde.

 

Původní článek: