Kauzy jako výsledek hysterie a tlaku ke zneužití práva

Projekt: Policejní arogance

Zpět na projekty
 
14.04.2014

V posledních letech evidentně narostly kauzy týkající se korupce a hospodářských trestných činů. Ve veřejnosti a médiích panuje přesvědčení, že je to díky tomu, že byli ze státního zastupitelství odstraněni takzvaní „zametači pod koberec.“ Je to ale skutečně tak, anebo je příčinou narůstající voluntarismus a extenzivnější výklad trestněprávních norem z hlediska trestněprávních orgánů?

„Obecně platí, že trestní stíhání je zahajováno vždy, kdy prověřováním je zjištěno, že byl spáchán trestný čin a že jej spáchala konkrétní osoba. Co to ale v praxi znamená? Že musí být naplněny všechny znaky skutkové podstaty trestného činu tak, jak jsou definovány v trestním zákoníku. Podstatné je, aby byla splněna i subjektivní stránka trestného činu, tedy zavinění, přičemž u většiny trestních činů musí existovat úmysl. To znamená, že dotyčná osoba věděla, že páchá trestný čin nebo jej chtěla spáchat. Policejní orgán by ale měl svůj závěr o úmyslu hodnověrně odůvodnit. A zde bývá první z řady problémů, v němž se současný aktivismus policie a státního zastupitelství projevuje."

Celý článek: Česká justice: Kauzy jako výsledek hysterie a tlaku ke zneužití práva (13.4.2014)