Působení spol. Pinkerton v České republice

Projekt: Randákova skupina - Lidé

Zpět na projekty
 
27.06.2012

S ohledem na kontakty Karla Randáka (viz. http://www.vasesvoboda.cz/projekty/externi-spolupracovnici-randakovy-skupiny.html) a posilování pozice spol. Pinkerton v ČR, aktualizujeme informace, které by měly ukázat na pravděpodobné důvody a cíle.

Tisková zpráva o otevření české pobočky renomované americké společnosti Pinkerton Consulting & Investigation, která je součástí společnosti Securitas AB, byla publikována dne 1.5.2010. Jediným společníkem Pinkerton ČR s.r.o. je společnost Pinkerton Consulting & Investigations, Inc. State of Delaware, Spojené státy americké.

Do podzimu 2011 měl Pinkerton pouze jednoho zaměstnance. Nástupem J. Berouna (dne 1.12. 2011), bývalého náměstka UZSI pro operativní činnost, který několik let pracoval jako styčný důstojník ÚZSI v USA a angažováním dalšího vedoucího operativního pracovníka UZSI, Pinkerton demonstroval zřejmý zájem aktivně působit v ČR a plnit zde své hlavní poslání tj. vyšetřování (zjišťování a prověřování informací) a bezpečnostní poradenství.
Odpověď na logickou otázku proč právě nyní můžeme hledat ve veřejně deklarované prioritě americké administrativy pro ČR, kterou je dostavba jaderné elektrárny Temelín. Na rozdíl od českých zvyklostí, americká strana dokáže lobbovat za své zájmy.

Co ovšem není příliš standardní a stojí za pozornost, je angažování bývalých nejvyšších pracovníků rozvědky a vytvoření skupiny lidí, která spolupracuje s dalšími současnými či bývalými pracovníky bezpečnostních služeb jako je generál Randák, o němž se v kuloárech hovoří jako o osobě, která se přímo zasadila o nástup pana Berouna do Pinkertonu.

Nezbývá než věřit, že bezpečnostní složky budou chránit zájmy České republiky vůči všem zahraničním zájmům a službám.

Aby se předešlo případným komentářům o vlivu akcionářské struktury (Pinkerton je dceřinou společností Secutitas AB) je vhodné uvést, že např. v představenstvu Pinkerton Government Services¹ jsou pouze Američani a předsedou je James Freeze, bývalý armádní generál a bývalý zástupce ředitele zpravodajské služby National Security Agency (NSA²).

O pozici a práci Pinkertonu v USA si můžete např. přečíst v anglickém článku nazvaném Modern Day Pinkertons - http://theava.com/archives/15711

 


¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Pinkerton_Government_Services,_Inc.

² NSA má některé speciální pravomoci, které nemá žádná z bezpečnostních složek USA. Zejména pak odposlouchávat telefonní hovory, číst e-maily a další bez povolení soudu. Dále má NSA speciální systémy jako "Velké ucho", atd.