Randákova chobotnice a speciální útvary - pokračování

Projekt: Randákova skupina - Lidé

Zpět na projekty
 
06.04.2012

Iniciativa Vaše svoboda sleduje aktivitu advokátní kanceláře MSB Legal, v.o.s, která v minulých měsících a týdnech podala několik podnětů, týkajících se možného protiprávního jednání konkrétních příslušníků specializovaných policejních útvarů, a to Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOOZ SKPV) a Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK SKPV). Advokátní kancelář se se všemi svými zjištěními řádně obrátila s podnětem k prošetření jednak na Generální inspekci bezpečnostních zdrojů (GIBS) a také na Policejní prezidium ČR a aktivně se tak podílí na vyšetření této případné nezákonné činnosti příslušníků policejních sborů.

Tohoto protiprávního jednání se mohli konkrétní příslušníci útvarů dopustit jednak ve věci prověřovaní tzv. kauzy jízdenek Dopravního podniku hl. m. Prahy a jednak ve věci možné kooperace příslušníků ÚOKFK SPKV a ÚOOZ SKPV s osobou Karla Randáka, o jehož „vyšetřovacích“ metodách naše stránky informují. O možném napojení Karla Randáka na samotného ředitele ÚOOZ Roberta Šlachtu jsme informovali v článku zde: http://www.vasesvoboda.cz/projekty/karel-randak-a-uooz.html.

Dle informací, které advokátní kancelář MSB Legal, v.o.s. obdržela, je možné, že se budoucích dnech a týdnech mohou příslušníci ÚOOZ SKPV a ředitel tohoto útvaru, plk. Mgr. Robert Šlachta, snažit o cílenou a záměrnou kriminalizaci advokátní kanceláře MSB Legal, v.o.s. a jejich společníků, stejně jako o kriminalizaci klientů advokátní kanceláře MSB Legal, v.o.s., jmenovitě pana Ivo Rittiga.

Takový postup by přitom mohl směřovat k tomu, aby byly zdánlivě vytvořeny podmínky pro zajištění osob, věcí a jiných majetkových hodnot dle trestního řádu, tedy pro takzvanou domovní prohlídku, v tomto případě však zcela účelovou, a to s cílem veřejné diskreditace či skandalizace advokátní kanceláře MSB Legal, v.o.s. či jejích klientů.

Tyto informace rovněž Advokátní kancelář předala příslušným policejním orgánům k prošetření. Konkrétní texty podání s ohledem na probíhající vyšetřování nezveřejníme, ale o dalším vývoji Vás budeme informovat.