Renata Horáková – symbol boje proti korupci nebo mediální manipulace ze strany NFPK?

Projekt: NFPK

Zpět na projekty
 
24.03.2012

Příběhy osob spolupracujících s NFPK v oblasti „odhalování korupce“ nebo dokonce oceněných ve vazbě na příkladné protikorupční chování se nápadně podobají.

Osobnostní profily a životní příběhy osob úzce spolupracujících s NFPK jsou si velice podobné, alespoň pokud jde o historicky poslední známé tváře — oznamovatele korupce, Vladimíra Sittu a Renatu Horákovou. Zatímco proti Vladimíru Sittovi, hrdinnému oznamovateli korupce na pražském dopravním podniku, bylo zahájení trestní řízení v souvislosti s nelegálním vyváděním financí ze společnosti svého otce a údajného korupčníka Jana Janků, ani příběh a motivy Renaty Horákové nebudou patrně křišťálově čisté.

Jedna z nejznámějších „hvězd“ NFPK, Renata Horáková byla oceněna (částkou 300.000,- Kč) a vyznamenána za odvahu a nahlášení korupčního jednání na znojemské radnici a je uváděna jako příklad neúplatného jednání úředníka, kterého za to vyhodili z práce. Realita je však patrně tomuto mediálnímu obrazu značně vzdálena.

V rámci pátrání po příběhu Renaty Horákové byla nalezena i jiná a mnohem uvěřitelnější verze celého příběhu této bývalé úřednice. Podle ní je tvrzení o spravedlivé a nezištné úřednici, která v rámci výkonu svých pracovních povinností identifikovala korupční jednání svého nadřízeného — tajemníka města, které okamžitě oznámila, čímž měla současně ušetřit městu desítky milionů korun českých, když zmařila prodej areálu bývalých kasáren Malá Louka (který se však dostal pouze do fáze vyvěšení nabídky ze strany města) zcela scestné.

Objevují se informace, že paní Renata Horáková v rámci výkonu své funkce vedoucí majetkového odboru radnice města Znojma řádně neplnila své povinnosti a byla nejslabší a nejméně odborně zdatnou vedoucí odboru na celém úřadě. Dlouhodobě prý neplnila zadané úkoly a na práci jejího odboru byly četné stížnosti. Renata Horáková měla navíc zneužívat své pracovní postavení k právnímu obohacení své rodiny, na což upozorňuje i následně zpracovaný audit např. na případu prodeje obecního bytu bratrovi paní Horákové (byt za odhadní cenu 863.860,- Kč byl prodán bratrovi paní Horákové za částku 267.240,- Kč, který ho následně prodal třetí osobě za cca 950 tis. Kč). Navíc na údajné korupční jednání tajemníka města, za které byla odměněna, neupozornila v době svého působení ve funkci vedoucí majetkového odboru, ale až poměrně dlouhou dobu poté po, co byla ze své funkce odvolána. V kontextu těchto informací nechť si každý udělá představu o skutečných motivech jejího konání.

Ani minulost paní Horákové není dle našich informací křišťálově čistá. Zastávala funkci jednatele v několika společnostech německých vlastníků, které skončily nepříliš slavně (např. společnost SMS HEIMICKE Manufakturing spol. s r.o., která zkrachovala a o práci přišly desítky pracovníků).

V kontextu těchto kontroverzních informací uspořádal znojemský týdeník internetovou hlasovací anketu, založenou na dotazu, zda by se měla Renatě Horákové omluvit znojemská radnice. Pouze 16% dotazovaných odpovědělo, že omluvit by se mělo předchozí vedení.