Svérázná zdravotní péče pod vedením plk. Ondráška ve věznici Rapotice

Projekt: Kauza Dohnal

Zpět na projekty
 
24.04.2014

Ministryně spravedlnosti Válková kritizuje brig. gen. Dohnala, že nedostatečně kontroloval své podřízené. My jsme, ale zjistili opak.

Jako zajímavý příklad obdržela iniciativa Vaše svoboda dokument o Dohnalem nařízené a následně schválené kontrole lékařské péče ve věznici Rapotice. Tu řídil plk. Ondrášek, který je dnes pravděpodobně v příkrém rozporu se zákonnými  normami pověřen řízením celé vězeňské služby ČR. Nezbývá než doufat, že po dobu jeho vedení nebude nikdo z uvězněných potřebovat zdravotní péči. Posuďte sami.

Dohnalova kontrola odhalila zásadní problémy ve fungování věznice Rapotice. Bylo např. zjištěno, že jediná lékařka s atestací, která měla ve věznici garantovat zdravotní péči, téměř po celé 3 roky vůbec nedocházela do věznice, jak jí ukládala pracovní dohoda.

Další lékaři této věznice její jednání kryli a neoprávněně manipulovali s jejím razítkem a okopírovaným podpisem. Tato lékařka, přestože se ani jednou nedostavila do věznice, téměř po tři roky pobírala měsíčně 3.600,-Kč a neoprávněně tedy obdržela od této věznice řízené plk. Ondráškem cca 120.000,- Kč.

Navíc bylo předmětnou kontrolou zjištěno, že lékařská posudková péče byla lékaři v této věznici poskytována bez zákonem požadované kvalifikace, lékařské zprávy se často kopírovaly jedna do druhé bez ohledu na specifický stav pacient a vyhotovení zdravotního posudku před samotnou zdravotní prohlídkou také nebylo výjimkou. 

Jaká tedy asi byla kontrolní činnosti plk. Ondráška, je-li za nedostatečnou kritizován gen. Dohnal?

Podle našich informací věc aktuálně řeší Generální inspekce bezpečnostních sborů. Zprávu o kontrole naleznete ZDE

Více informací na www.parlamentnilisty.cz