Trest pro advokáta NFPK a Karla Randáka: nebude 12 měsíců moci vykonávat advokacii.

Projekt: NFPK

Zpět na projekty
 
15.05.2013

Kárný senát ČAK opakovaně uložil kárné opatření advokátovi JUDr. Petru Kočímu, Ph.D.

V novém projednání kárné žaloby na advokáta JUDr. Petra Kočího, Ph.D., kárný senát České advokátní komory dne 12. 4. 2013 opakovaně rozhodl o uložení kárného opatření, které spočívá v dočasném zákazu výkonu advokacie na dobu 12 měsíců.

JUDr. Petr Kočí, Ph.D., byl kárně žalován za porušení zákona o advokacii a dalších stavovských předpisů, když v průběhu soudního řízení, v němž obhajoval osobu stíhanou za projevy neonacismu, vznesl námitku podjatosti znalce, kterou mimo jiné odůvodnil jeho údajným židovským původem.
Při projednání kárné žaloby v říjnu 2012 se kárný senát neztotožnil s názory JUDr. Kočího, Ph.D., kterými obhajoval svůj postup ve věci, zvláště že advokát musí respektovat pokyn svého klienta za všech okolností. Dle názoru kárného senátu je advokát v prvé řadě vázán právními předpisy včetně stavovských a teprve v jejich rámci pokyny klienta. Za zcela nepřijatelné pak kárný senát označil dovozování podjatosti znalce z jeho původu. Už tehdy bylo JUDr. Kočímu, Ph.D. uloženo výše zmiňované kárné opatření.

JUDr. Petr Kočí, Ph.D. se proti rozhodnutí kárného senátu odvolal a odvolací kárný senát ČAK vrátil věc k dalšímu řízení, ve kterém mělo být doplněno dokazování.

Během nového jednání kárného senátu ČAK tedy došlo k doplnění dokazování dle pokynu odvolacího kárného senátu a bylo vyhověno i návrhu zástupce kárně obviněného na provedení důkazů, které předložil.

Po jednání však kárný senát ČAK dospěl k rozhodnutí, že se JUDr. Kočí, Ph.D. kárného provinění dopustil a vzhledem k závažnosti kárného provinění mu uložil stejné kárné opatření jako při prvním projednání kárné žaloby – tedy dočasný zákaz výkonu advokacie na dobu 12 měsíců.

Ani toto rozhodnutí kárného senátu ČAK dosud není pravomocné. Kárný žalobce a zástupce kárně obviněného se k rozhodnutí na místě nevyjádřili a ponechali si lhůtu k případnému podání odvolání k odvolacímu kárnému senátu. Takové podání by mělo odkladný účinek.

Iva Chaloupková,
tisková mluvčí a vedoucí odboru vnějších vztahů ČAK