Trestní oznámení podaná v souvislosti s děním v DPP - Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

Projekt: Dopravní podnik Praha

Zpět na projekty
 
04.09.2012

Díl druhý: Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

Iniciativa Vaše svoboda má k dispozici text dalšího trestního oznámení, které bylo podáno na bývalý management DPP. Tentokrát se jedná o podezření z trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 trestního zákona.

Málokdo z širší veřejnosti rozumí tomu, jak je vlastně zajišťována hromadná doprava na území Hlavního města Prahy. Děje se tak na základě smlouvy o veřejných službách uzavírané mezi DPP a městem. Město je přitom akcionářem DPP a tedy fakticky osobou, která DPP ovládá. Při sjednávání smlouvy je proto nutné sledovat, zda není uzavřena smlouva pro DPP fakticky nevýhodná a pokud ano, je nutné to uvést ve výročí zprávě DPP.

Podle trestního oznámení, které má iniciativa Vaše svoboda k dispozici, současná smlouva o veřejných službách vyvážená není. DPP nemá garantovaný přiměřený zisk, smluvní podmínky byly přitom pro DPP zhoršeny dodatkem podepsaným po nástupu generálního ředitele Liche. Újma přitom nebyla ze strany Hlavního města Prahy nijak kompenzována a DPP tedy údajně vznikala tímto postupem škoda cca 4 miliardy Kč ročně. Výroční zpráva DPP však o této skutečnosti mlčí, respektive ji přímo popírá, když tvrdí, že mezi DPP a hlavním městem Prahou byly uzavřeny pouze smlouvy za podmínek obvyklých v obchodním styku a že „...nemůže ovládané osobě (DPP) vzniknout žádná újma“.

Na nevýhodnost připraveného dodatku pro DPP údajně soustavně upozorňoval bývalý management DPP pod vedením Martina Dvořáka a existuje také odpovídající právní rozbor. Nové vedení dosazené přímo primátorem Svobodou však bez ohledu na tento fakt dodatek podepsalo. Tím se mohlo Hlavní město Praha dopustit zneužití svého postavení ovládající osoby.

Tímto krokem se DPP dostal do obtížné finanční situace. Následoval podpis směnečného programu (de facto úvěrové smlouvy), který měl DPP zajistit financování nákupu nových tramvají, na které si po podpisu dodatku a snížení příjmů od města o 4 mld Kč už neměl šanci vydělat.  Ano, jedná se o směnečný program, o kterém jsme psali nedávno zde, Směnečný program, který měl dle mnohých názorů dostat DPP účelově „na kolena“ a připravit ho tak na předem objednanou privatizaci.

Avšak zpět k újmě 4 mld Kč – tu měl DPP prostřednictvím svého managementu po akcionáři (Hlavním městu Praze) vymáhat. Měl ji také uvádět ve svých výročních zprávách. Nic z toho DPP pod vedením Vladimíra Liche neudělal.

Celková ztráta pro DPP by přitom dle trestního oznámení měla pro roky 2011 a 2012 činit zhruba 8,9 miliard Kč a v případě, že se tvrzení uvedená v trestním oznámení prokáží, odpovědnost za tuto škodu ponese právě představenstvo v čele s Vladimírem Lichem.