Trestní oznámení podaná v souvislosti s děním v DPP - Trestní oznámení míří přímo na primátora Svobodu

Projekt: Dopravní podnik Praha

Zpět na projekty
 
05.09.2012

 

Díl třetí: Trestní oznámení míří přímo na primátora Svobodu

Iniciativa Vaše svoboda má k dispozici text trestního oznámení, které míří přímo proti pražskému primátorovi Bohuslavu Svobodovi. Měl se údajně dopustit trestného činu přisvojení pravomoci úřadu, případně zneužití pravomoci úřední osoby. Zdá se Vám to přitažené za vlasy? Při bližším prostudování ne tak docela.

Každý, kdo se alespoň trochu pohybuje v komunální politice, ví, že (starosta) primátor není statutárním orgánem města (tedy orgánem, který utváří vůli města). Primátor je pouze reprezentativním orgánem, který sice za město podepisuje dokumenty, avšak téměř ke každému úkonu potřebuje souhlas rady, v našem případě souhlas Rady Hlavního města Prahy, která vůli města utváří  (viz. § 68 odst. 3 Zákona o Hlavním městě Praze). To ostřílený matador pražské politiky musí vědět a obvykle tato pravidla dodržuje. Při uzavírání smlouvy s právníkem Láskou učinil však těžko pochopitelnou výjimku.
Je zcela zřejmé, že primátor Svoboda si pro tzv. „audit“ (respektive právní analýzu) vybraných smluv DPP osobně vybral právníka Lásku. Advokáta se dvěma zaměstnanci, který není při nejlepší vůli schopen provést forenzní audit podle mezinárodních standardů, kterým měl původně DPP projít. Tato volba, sama o sobě obtížně pochopitelná, nebyla předložena Radě ke schválení ani posvěcena řádným výběrovým řízením.

K uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s Mgr. Láskou tak, vzhledem ke všem dostupným informacím, došlo netransparentním způsobem, bez výběrového řízení, na základě rozhodnutí jediné osoby (primátora Svobody) a bez souhlasu Rady Hlavního města Prahy, tedy neplatně. Smlouva uzavřená bez předchozího souhlasu městské rady je totiž od počátku tzv. absolutně neplatná. Stejně tak neplatné i je i případné zbavení mlčenlivosti, které primátor Svoboda Láskovi údajně podepsal. Nemohl, neměl k tomu mandát. A oba zúčastnění to s ohledem na své pozice (primátor a advokát) museli vědět.

Tato situace tak podle námi obdrženého trestního oznámení logicky způsobuje neplatnost smlouvy o poskytování právních služeb a překročení pravomoci ze strany primátora Svobody, a to s plnou odpovědností za takový čin.

Důvody takového chování pražského primátora mohou být v zásadě dva. Buď nekompetentnost a nevědomost primátory Svobody, že souhlas Rady potřebuje. Nebo záměr prosadit Lásku za každou cenu. Nevědomost primátora v tak zásadní věci si lze představit jen těžko, stejně tak nevědomost advokáta Lásky, že podepisuje neplatnou smlouvu.

Zarážející je v této souvislosti fakt, že ve smlouvě o poskytování právních služeb je výslovně uvedeno, že s obsahem Láskovy právní analýzy se nesmí seznámit nikdo jiný než primátor osobně a jeho dva nejbližší spolupracovníci – ředitelka odboru JUDr. Děvěrová a primátorův poradce Marek Hanč. Jde tak o absolutní obcházení demokraticky zvolených zástupců veřejnosti, členů orgánů Hlavního města Prahy, za které by dle našeho názoru měli nést odpovědnost jak primátor Svoboda, tak advokát Láska.

Nesprávné právní závěry Mgr. Lásky přitom mohou způsobit (a možná způsobí) městu milionové škody a ve smlouvě není pro takový případ sjednána ani žádná sankce nebo minimální výše pojistného krytí.

Text smlouvy naleznete zde