Trestní oznámení podaná v souvislosti s děním v DPP: Úvěrový podvod, porušení povinností při správě cizího majetku; podezřelý: Vladimír Lich

Projekt: Dopravní podnik Praha

Zpět na projekty
 
03.09.2012

 

Média v posledních týdnech věnovala tolik pozornosti panu Láskovi a jeho hysterickým výrokům o zločinném spolčení v DPP, až málem přehlédla trestní oznámení podaná předchozím managementem DPP v souvislosti s kroky, které na DPP nastaly po nástupu ředitele Liche.

Podle podkladů, které má iniciativa Vaše svoboda k dispozici, podal Ing. Ivo Štika, bývalý místopředseda představenstva, trestní oznámení pro podezření na spáchání trestných činů úvěrového podvodu a porušování povinností při správě cizího majetku. Těch se mělo dopustit vedení DPP právě za éry generálního ředitele Liche.

Štikou kritizovaná je smlouva o směnečném programu, kterou vedení DPP podepsalo s bankami, které DPP úvěrují. Protože srozumitelně popsat, v čem spočívá trestný čin úvěrového podvodu, není tak mediálně zajímavé a bulvární, jako nepodložené výkřiky o vyvádění peněz a zločincích na DPP, věnovala tomuto tématu média minimum prostoru. My si myslíme, že je to škoda a proto se pokusíme situaci stručně popsat:

Smlouva o směnečném programu je typově úvěrovou smlouvou. Pokud si jakýkoliv dlužník bere od věřitele úvěr, přestože ví, že v době jeho splatnosti nebude mít prostředky na jeho uhrazení,  a věřiteli toto nesdělí, jedná se o úvěrový podvod podle §211 trestního zákona („kdo při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí…“).

A přesně to (podle trestního oznámení, které máme k dispozici) vedení DPP pod taktovkou Vladimíra Liche udělalo. Protože mělo vedení DPP schváleno čerpání směnečného programu pouze se splatností jeden rok, bylo zcela evidentní, že DPP na zpětný odkup směnek (splacení úvěru) nebude mít peníze. DPP zároveň neměl ani přislíbeno jiné financování, kterým by závazky vůči bankám splatil. A o této skutečnosti nebyly banky informovány.

Vedení DPP mělo přitom k dispozici zprávu o hospodaření DPP, ve které je na nemožnost splacení směnečného programu přímo poukazováno. DPP si tak pod vedením Vladimíra Liche pravděpodobně vzal úvěr, o kterém věděl, že ho v době jeho splatnosti nebude schopen splatit.

Z dostupných zdrojů přitom vyplývá, že financující banky nabízely v říjnu 2011 DPP podmínky financování výhodnější. Tyto nabídky však byly údajně označeny jako nevýhodné samotným primátorem Svobodou a odmítány tak dlouho, až DPP skončil s mnohem nevýhodnějším financováním,  jehož podmínky ani není schopen dodržet.

V tom mnozí spatřují pokus pražského primátora Bohuslava Svobody o hospodářskou destabilizaci DPP, záměrné snížení jeho hodnoty a přípravu na privatizaci v dalším období (privatizace takto krachujího podniku by byla fakticky nutná). A na koho jiného hodit vinu než na předchozí management pod vedením Martina Dvořáka, proti kterému byla včas rozpoutána nenávistná kampaň…

Naštěstí se nepovedlo, nebo alespoň ne tak docela. Lich byl odvolán, primátor Svoboda ztrácí politickou podporu a Lichův návrat do funkce neprosadil. My z iniciativy Vaše svoboda, jsme přesvědčeni, že advokát Václav Láska, v této hře sehrál roli užitečného idiota, advokáta toužícího po velké kauze tak moc, že snad ani nečte, co podepisuje nebo o tom raději příliš nepřemýší.  Ve hře, kde se hraje o mnohem víc než o jeho advokátní licenci pravděpodobně prohraje.  A Lich? Ten svou roli odehrál a už je dávno v Americe. V záchvatu upřímnosti před nástupem do letadla směr USA sdělil médiím: „Celou mediální akci jsem dělal pro primátora, pro jeho podporu. Nepovedlo se to. Teď už nemám důvod se angažovat.“

Příště si přečtete o trestním oznámení podaném přímo na primátora Svobodu. Seriál o panu Láskovi se rovněž připravuje.